मुख्य पृष्ठ सम्पर्क

भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान

S.No. Name Photo Period
1. Heera Lal Shastri Photo 07-04-1949 to 05-01-1951
2. C.S. Venkatachari Photo 06-01-1951 to 25-04-1951
3. Jai Narayan Vyas Photo 26-04-1951 to 03-03-1952,
01-11-1952 to 12-11-1954
4. Tikaram Paliwal Photo 03-03-1952 to 31-10-1952
5. Mohan Lal Sukhadia Photo 13-11-1954 to 11-04-1957,
11-04-1957 to 11-03-1962,
12-03-1962 to 13-03-1967,
26-04-1967 to 09-07-1971
6. Barkatullah Khan Photo 09-07-1971 to 11-10-1973
7. Hari Dev Joshi Photo 11-10-1973 to 29-04-1977,
10-03-1985 to 20-01-1988,
04-12-1989 to 04-03-1990
8. Bhairon Singh Shekhawat Photo 22-06-1977 to 16-02-1980,
04-03-1990 to 15-12-1992,
04-12-1993 to 01-12-1998
9. Jagannath Pahadia Photo 06-06-1980 to 13-07-1981
10. Shiv Charan Mathur Photo 14-07-1981 to 23-02-1985,
20-01-1988 to 04-12-1989
11. Heera Lal Devpura Photo 23-02-1985 to 10-03-1985
12. Ashok Gehlot Photo 01-12-1998 to 08-12-2003,
13-12-2008 to 13-12-2013
13. Smt. Vasundhara Raje Photo 08-12-2003 to 13-12-2008,
13-12-2013 to 17-12-2018